{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

|訂 購 須 知|當閣下作出訂購時,產品價格以訂購當日所示為準。

本網站所有產品價格均以港幣計算。

系統會向閣下登記所用之電郵地址發送電郵以確認我們已收到閣下的訂單。該電郵並不等於就訂購之產品項目作出送貨承諾。
我們保留權利可全權及/或酌情就任何理由不接納或取消訂單,包括但不限於:
 • 閣下所訂購的產品並無足夠的存貨;
 • 未能就閣下的地區安排送貨;或
 • 閣下所訂購的一件或多件產品所標示的價格因人為或電腦錯誤或供應商所提供的資料有誤而出錯;或
 • 因個別原因而令該產品下架。

由於中藥材及花草茶乃天然草本植物,可能會出現蟲害現象,我們將盡最大能力控制及減少以上情況發生。